PDF Drukuj Email
Spis treści
Aktualności
Archiwum
Wszystkie strony

 

 

 

 

12.01.2016


Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu NABORU WNIOSKÓW na realizację form aktywizacji zaplanowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na 2016 rok.

1. NOWOŚĆ! REFUNDACJA CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA (PROGRAM PRACA DLA MŁODYCH) Informacja/wniosek do pobrania

WAŻNE - ze względu na limit finansowy przeznaczony na tę formę aktywizacji wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania środków)

2. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA BEZROBOTNEGO 50+ Informacja/wniosek do pobrania

3. STAŻE Informacja/wniosek do pobrania

4. BONY STAŻOWE Informacja/wniosek do pobrania

5. SZKOLENIA WSKAZANE PRZEZ BEZROBOTNEGO Informacja/wniosek do pobrania

6. BONY SZKOLENIOWE Informacja/wniosek do pobrania

7. PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Informacja/wniosek do pobrania

8. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Informacja/wniosek do pobrania

9. PRACE INTERWENCYJNE Informacja/wniosek do pobrania

10. BON ZATRUDNIENIOWY
Informacja/wniosek do pobrania

11. BON NA ZASIEDLENIE Informacja/wniosek do pobrania

12. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Informacja/wniosek do pobrania

13. ROBOTY PUBLICZNE Informacja/wniosek do pobrania

14. PRACE SPOŁECZNIE  UŻYTECZNE Informacja/wniosek do pobrania

15. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) Informacja/wniosek do pobrania


Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją, dokonania odpowiedniego wyboru, podjęcia szybkiej  i trafnej decyzji!

Istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania na inne formy pomocy przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nieuwzględnione w powyższym planie.

 

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 22 775 92 42 wew.118

 

 

 

 

18.01.2016r.


POWIATOWY  URZĄD  PRACY  informuje...

Nowość!

W ramach programu  PRACA  DLA  MŁODYCH

jest  dostępny  NOWY  INSTRUMENT  WSPARCIA  DLA  PRACODAWCÓW ORAZ  PRZEDSIĘBIORCÓW

 

  • 12 miesięcy refundacji kosztów zatrudnienia do wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy po okresie refundacji
  • w czasie zatrudnienia możliwość skorzystania ze  środków  KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na  doskonalenie kwalifikacji tych osób  Informacja/wniosek do pobrania

 

Więcej informacji: na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim www.pupndm.pl , pod numerem telefonu 22 775 92 42 wew. 121,122 i 118 oraz w siedzibie urzędu ul. Juliusza Słowackiego 6.

 

 

18.01.2016r.POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim

rozpoczął w kolejnym okresie realizację projektu:

"AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE NOWODWORSKIM (I)"

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP .

czytaj więcej...

 
Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 14:03
 
 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama