PDF Drukuj Email
Spis treści
Aktualności
Archiwum
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2015r.

P R A C O D A W C O


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  OGŁASZA NABÓR wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego /KFS/ na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W roku 2015 środki KFS przeznaczone zostały wyłącznie na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców w wieku 45 lat i więcej.
*Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń - do wyczerpania limitu środków KFS.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem  poczty /kuriera w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 6 (pokój nr 10  I piętro – Sekretariat) lub w Filii w Nasielsku, ul. Płońska 43.

Wnioski pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego /KFS/ na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu w pok. nr 1 lub (druk do pobrania) --> Pobierz

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać tutaj

 

09.03.2015r.

 

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

realizuje projekt:

"Nowe kompetencje – nowy zawód i przyszłość"

po więcej  informacji na temat udziału w projekcie zapraszamy   na stronę www.pckciechanow.pl

 

 

 

18.02.2015

W dniu 17 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na posiedzeniu został wybrany przewodniczący Rady, którym został Pan Krystian Buszta. Więcej informacji znajduje się w zakładce Powiatowa Rada Rynku Pracy.

 

 

Nowy Dwór Mazowiecki  27 stycznia 2015 r.

 

Do pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy

w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

Drodzy Pracownicy

Dziś nasze święto. 27 stycznia został ustanowiony jako Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień szczególny, bo historycznie mocno zakorzeniony. Właśnie 27 stycznia 1919 r Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał bardzo nowatorski jak na ówczesne czasy „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”. Biorąc pod uwagę ponad dziewięćdziesięcioletnią historię  polskich służb zatrudnienia można stwierdzić, iż dla tej grupy pracowników bardzo ważne było i nadal jest wykonywanie obowiązków związanych z niesieniem pomocy i rozwiązywaniem problemów zawodowych osób, które napotykają trudności na rynku pracy.  Kolejne przedziały w historii polskich służb zatrudnienia i zmieniające się  warunki narzucały konieczność wprowadzania kolejnych zmian, których celem było dążenie do usprawnienia funkcjonowania służb zatrudnienia  i poprawy obsługi osób bezrobotnych. Dziś  to dobrze zorganizowane i nowoczesne służby, zatrudniające  wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników niosących pomoc potrzebującym.

Wykonując te niejednokrotnie bardzo skomplikowane i często niedoceniane zadania, nie boicie się wyzwań i jesteście w stanie podołać wysokim wymaganiom. Świadczą o tym osiągane przez nasz urząd wyniki, a także pozytywne sygnały  na temat  Waszej pracy  i  wysiłku, jaki wkładacie w realizację usług aby zapewnić wysoki poziom satysfakcji odbiorcom tych usług. Jest to szczególnie cenne, zwłaszcza w czasie kiedy poziom bezrobocia jest nadal wysoki, a o pracę trudno.

W tym dniu pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za codzienny wysiłek i zaangażowanie. Praca w urzędzie pracy to codzienny kontakt z klientem, często bardzo trudnym klientem. Stawia to przed Wami ogromne wyzwania. Oprócz wiedzy merytorycznej, cechuje Was empatia, umiejętność pracy w zespole, ale także w stresie. To właśnie Wy i Wasz potencjał wpływa z jednej  strony na realizację zadań, a z drugiej strony na wizerunek urzędu i jego postrzeganie przez klientów.

Życzę Wam aby realizacja nowej polityki rynku pracy pomogła osiągnąć bardzo dobre efekty, które przełożą się na poprawę sytuacji na nowodworskim rynku pracy, a Wam dała poczucie satysfakcji w sferze osobistej i zawodowej.


Z wyrazami szacunku

Jadwiga Popielska

Dyrektor Powiatowego Urzędu PracyŻyczenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składa Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz czytaj więcej...


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składa Senator Rzeczpospolitej Polskiej Anna Aksamit  czytaj więcej...


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składa Dyrekcja Departamentu Rynku Pracy czytaj więcej...

 

 

 

ZAPRASZAMY do korzystania z uruchomionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, na którym zamieszczane są aktualne informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców -->> www.psz.praca.gov.pl

 

13.01.2015

SZANOWNI   PAŃSTWO  !

INFORMUJEMY, ŻE  OTRZYMALIŚMY DECYZJĘ FINANSOWĄ NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA  I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W 2015 ROKU.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW JAK RÓWNIEŻ OSOBY BEZROBOTNE  NA WSZYSTKIE AKTYWNE FORMY.

09.12.2014

Zapraszamy do współpracy w zakresie planowania szkoleń na rok 2015:

  • pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz wszystkich Partnerów rynku pracy.

---> Czytaj więcej

 

 

 Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2015 09:59
 
 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama