PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

11.05.2016

Wnioski i postulaty pracodawców sformułowane po konferencji na temat: „KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – nowatorski sposób inwestowania w pracownika i pracodawcę” z 5 kwietnia 2016 r., które zostały przekazane 27 kwietnia 2016 r. na ręce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Stanisława Szweda podczas Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego. Czytaj więcej

13.04.2016

 

Powiatowy Urząd Pracy informuje...
Osoby do 30 roku życia, które:

  • nie pracowały i obecnie nie pracują,
  • nie kształcą się w systemie dziennym i się nie szkolą,
  • są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim lub zarejestrują się w najbliższym czasie,
  • mają pomysł na własną działalność, ale brakuje im pieniędzy na jej rozpoczęcie

mogą uzyskać ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ przyznawane uprawnionej osobie bezrobotnej JEDNORAZOWO i BEZZWROTNIE  w kwocie nie przekraczającej  6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim dysponuje  środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel zgodnie z zapisami projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ilość i dostępność środków ograniczona!!!


Zainteresowane osoby bezrobotne już zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz te, które spełniają warunki do nabycia statusu osoby bezrobotnej do 30 roku życia i zarejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ZACHĘCAMY DO JAK NAJSZYBSZEGO ZGŁASZANIA SIĘ DO DORADCÓW KLIENTA w celu uzyskania szczegółowych informacji i odpowiednich dokumentów.

 

06.04.2016

 

W związku z  obchodzonymi po raz pierwszy we wszystkich krajach Unii Europejskiej Europejskimi Dniami Pracodawcy, 5 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja, której tematem był KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – nowatorski sposób inwestowania w pracownika i pracodawcę.
Organizatorem spotkania były: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka oraz p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Marzenna Boczek.
Konferencję  dedykowano pracodawcom powiatu nowodworskiego, a jej celem było kształtowanie właściwego obrazu KFS i przygotowanie partnerów rynku pracy do sprawnego i efektywnego wykorzystywania tego narzędzia.
W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Wiesław Kołodziejski. Obecni byli również: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Jacek Całus oraz przedstawiciele samorządów – powiatowego i gmin powiatu nowodworskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2016

Informujemy, że :

od 1 marca 2016 roku osoby bezrobotne odbywające staż mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u pracodawcy stażu. Szczegółowe informacje i wnioski można uzyskać na stronie internetowej lub u doradcy klienta

 

 

 

25.02.2016

Powiatowy Urząd Pracy proponuje...

MASZ NIE WIĘCEJ NIŻ 30 LAT , NIE PRACUJESZ, NIE KSZTAŁCISZ SIĘ I NIE SZKOLISZ - ZACZNIJ KARIERĘ ZAWODOWĄ OD STAŻU!
STAŻ Z PO WER TO DOBRY POCZĄTEK


Osoby do 30 roku życia, które dotychczas nie pracowały i obecnie nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą mają  niepowtarzalną możliwość zdobycia cennego doświadczenia na STAŻU, który ze względu na współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) może być realizowany na preferencyjnych warunkach:

  • staż trwa 12 miesięcy
  • stypendium stażowe wynosi 997,40 zł (bez potrącenia kwoty podatku dochodowego, co wynika z przepisów unijnych).

Zainteresowane osoby bezrobotne już zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz te, które spełniają warunki do nabycia statusu osoby bezrobotnej do 30 roku życia i zarejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ZACHĘCAMY DO JAK NAJSZYBSZEGO ZGŁASZANIA SIĘ DO DORADCÓW KLIENTA w celu uzyskania skierowania na staż.

UWAGA!
STAŻE w ramach PO WER  będą realizowane do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w projekcie.


Więcej informacji: na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim www.pupndm.pl  oraz w siedzibie urzędu ul. Juliusza Słowackiego 6.


 

22.02.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim wstrzymuje z dniem 22 lutego 2016 r. przyjmowanie Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, z uwagi na przekroczony dwukrotnie przyznany limit na rok 2016   przeznaczony na wyżej wymieniony cel.

Jednocześnie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim wystąpi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o środki z rezerwy KFS.

W sytuacji pozyskania dodatkowych środków na stronie Urzędu zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków na ww. formę wsparcia.

 

 

NABÓR WNIOSKÓW na realizację form aktywizacji zaplanowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na 2016 rok.

1. REFUNDACJA CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA (PROGRAM PRACA DLA MŁODYCH) Informacja/wniosek do pobrania

2. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA BEZROBOTNEGO 50+ Informacja/wniosek do pobrania

3. STAŻE Informacja/wniosek do pobrania

4. BONY STAŻOWE Informacja/wniosek do pobrania

5. SZKOLENIA WSKAZANE PRZEZ BEZROBOTNEGO Informacja/wniosek do pobrania

6. BONY SZKOLENIOWE Informacja/wniosek do pobrania

7. PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Informacja/wniosek do pobrania

8. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Informacja/wniosek do pobrania

9. PRACE INTERWENCYJNE Informacja/wniosek do pobrania

10. BON ZATRUDNIENIOWY
Informacja/wniosek do pobrania

11. BON NA ZASIEDLENIE Informacja/wniosek do pobrania

12. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Informacja/wniosek do pobrania

13. ROBOTY PUBLICZNE Informacja/wniosek do pobrania

14. PRACE SPOŁECZNIE  UŻYTECZNE Informacja/wniosek do pobrania

15. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) Informacja/wniosek do pobrania (nabór wniosków wstrzymany od 22 lutego 2016r.)


Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją, dokonania odpowiedniego wyboru, podjęcia szybkiej  i trafnej decyzji!

Istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania na inne formy pomocy przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nieuwzględnione w powyższym planie.

 

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 22 775 92 42 wew.118

 

 

 

 

18.01.2016r.


POWIATOWY  URZĄD  PRACY  informuje...

Nowość!

W ramach programu  PRACA  DLA  MŁODYCH

jest  dostępny  NOWY  INSTRUMENT  WSPARCIA  DLA  PRACODAWCÓW ORAZ  PRZEDSIĘBIORCÓW  • 12 miesięcy refundacji kosztów zatrudnienia do wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy po okresie refundacji
  • w czasie zatrudnienia możliwość skorzystania ze  środków  KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na  doskonalenie kwalifikacji tych osób

Informacja/wniosek do pobrania


Więcej informacji: na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim www.pupndm.pl , pod numerem telefonu 22 775 92 42 wew. 121,122 i 118 oraz w siedzibie urzędu ul. Juliusza Słowackiego 6.

 

 

18.01.2016r.POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim

rozpoczął w kolejnym okresie realizację projektu:

"AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE NOWODWORSKIM (I)"

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP .

czytaj więcej...

 

 

Archiwum wiadomości

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 09:47
 
 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama